Játékszabályzat

A ”Ferrero Rocher Gold Edition” elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat nélkül tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

 

 1. A játék szervezője:

A Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., a továbbiakban: „Szervező”), „Ferrero Rocher Gold Edition” elnevezéssel nyereményjátékot szervez a Magyarországon a Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott Ferrero Rocher Gold Edition csomagolású terméket vásárlók számára (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék lebonyolítója az ACG Reklámügynökség (székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2/b) (a továbbiakban: „Lebonyolító”).

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki

 • legalább 1 db, a Játékban részt vevő a Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott 200 g-os Ferrero Rocher Gold Edition csomagolású terméket vásárol és
 • a Játék időtartama alatt a Játék weboldalán (www.ferrerorocher.hu) személyes adatai megadásával regisztrál és
 • a Játékban résztvevő Ferrero Rocher termékek csomagolásában található 12-jegyű kódot (a továbbiakban: „Kód”) feltölti a weboldalon.

(A továbbiakban: „Játékos”.)

A Játékos a Játék során sorsoláso(ko)n vesz részt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint a Játékban részt vevő termékek árusítását végző kis- és nagykereskedelmi üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2018. 10. 01. 0:00:00 órától 2018. 10. 28. 23:59:59 óráig tart.

Az ezen időszak előtt és után beérkezett kódfeltöltések érvénytelenek. A kódfeltöltések beérkezési időpontjának meghatározása szempontjából a szerverre történő beérkezési időpont az irányadó.

A kódfeltöltéseknek a fenti időszakban kell megtörténniük, azonban a vásárlásokra a Játék kezdőidőpontja előtt is sor kerülhet.

A Játék 4 darab részidőszakból és egy, a fődíj (a továbbiakban: „Fődíj”) sorsolásra vonatkozó időszakból áll:

 1. Részidőszak: 2018. október 1.. 0:00:00 - október 23:59:59
 2. Részidőszak : 2018. október 8. 0:00:00 – október 14. 23:59:59
 3. Részidőszak : 2018. október 15. 0:00:00 - október 21. 23:59:59
 4. Részidőszak : 2018. október 22. 0:00:00 – október 28.23:59:59

Fődíj sorsolás időszaka: 2018. október 1. 0:00:00 – október 28. 23:59:59

 

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszakban beérkezett valamennyi érvényes Kód részt vesz, azzal, hogy a Fődíj sorsolásán valamennyi, a teljes Játék időtartama alatt feltöltött, korábban még ki nem sorsolt Kódok részt vesznek. Amennyiben a részidőszakban kisorsolásra került a Kód, a Fődíj sorsoláson nem vesz részt.

 1. A Játékban részt vevő üzletek és termékek:

A Játékban valamennyi magyarországi kiskereskedelmi értékesítést végző üzlet részt vesz, ahol a Szervező által forgalmazott, Ferrero Rocher Gold Edition csomagolással és magyar promóciós szöveggel ellátott, 200 g-os termék kapható. A Játékban kizárólag a promóciós csomagolású és magyar promóciós szöveggel ellátott, „Gold Edition” feliratú Ferrero Rocher 200g-os termékek vesznek részt.

A Játékban nem vesznek részt azon „Gold Edition” feliratú termékek, melyek forgalmazójaként nem a Szervező van feltüntetve. A Játékban nem vesznek részt a Szervező által forgalmazott egyéb Ferrero Rocher termékek, különös tekintettel a 200 g-os, „The Golden Experience” feliratú termékekre.

 1. A Játék menete:

A Játékosok a www.ferrerorocher.hu weboldalon keresztül tudnak a Játékban részt venni.

A Kód (12 jegyű, számokat és betűket vegyesen tartalmaz) a termékek csomagolásának belsejében található. A nyeremény átvételének feltétele a nyertes Kódot tartalmazó termékcsomagolás sértetlen, ép állapotban történő bemutatása, ezért az azt tartalmazó csomagolást 2019. január 25-ig meg kell őrizni. A Szervező illetve a Lebonyolító valamennyi, a nyertes Játékos által feltöltött Kód eredeti termékcsomagolásának bemutatását is kérheti, így a Játékosnak valamennyi termékcsomagolást meg kell őriznie 2019. január 25-ig.

Amennyiben egy Játékos több, a Játékban részt vevő Ferrero Rocher terméket vásárol, és annak megfelelő számú Kódot küld be, nagyobb eséllyel vehet részt a sorsolásokon.

Egy Kóddal csak egyszer lehet pályázni, azaz egy Kód csak egyszer küldhető be érvényesen.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás Kódokat küldő, nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból.

A beküldött Kódok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

5.1. Regisztráció a Játék weboldalán

A Játékosnak a Játék weboldalán (www.ferrerorocher.hu), a Játék ideje alatt az alábbi valós adatokat kell kötelező jelleggel hiánytalanul megadnia, illetve el kell fogadnia a Játékszabályt és az adatvédelmi szabályzatot:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

 1. Sorsolások

Időszaki sorsolások:

A Szervező a Játék részidőszakaira (lásd 3. pont)  heti 3 (három) darab, összesen 12 (tizenkettő) véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontot sorsol ki, másodpercnyi pontossággal. A nyerő időpontok kisorsolása véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló programmal, közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás időpontja: 2018. szeptember 28. 09:00 óra. A sorsolás helyszíne az ACG Reklámügynökség (Bp. 1027 Budapest, Henger utca 2/b). A nyerő időpontok titkosak.

Az a Játékos nyer, aki a nyerő időpontot követően legkorábban tölt fel érvényes Kódot. A nyereménye vagy 1 db kétszemélyes vacsora a Babel Budapest étteremben vagy 1 db két személyre szóló hétvége a kéthelyi Kristinus Borbirtokon.

Az egyes részidőszaki nyertes kódok feltöltőit az egyes részidőszakot követő 3 munkanapon belül e-mail-ben értesítjük.

A nyertes Kód azután kerül fel a Játék weboldalára (www.ferrerorocher.hu), miután az adott nyertes a kód bemutatásával érvényesítette nyerési jogát.

 

Kétszemélyes vacsora a Babel Budapest étteremben

A nyeremény utalványt 2018.10.01-től 2019.09.30-ig a nyertes utalvánnyal rendelkező személy be tudja váltani a Babel Budapest étteremben (1052 Budapest, Piarista köz 2.). Az ajándékutalvány taralma egy 10 fogásos vacsora bor párosítással két fő részére: 10 fogás borpárosítással, ásványvíz és soft drink fogyasztással és szervízdíjjal, két fő részére.

Az utalvány tartalmán kívül felmerülő egyéb költségek a Nyertest terhelik.

Két személyre szóló hétvége a kéthelyi Kristinus Borbirtokon

Az nyeremény utalványt 2018.10.01-től 2019.09.30-ig a nyertes utalvánnyal rendelkező személy be tudja váltani a kéthelyi Kristinus Borbirtokon (8713 Kéthely, Hunyadi utca 99.). 1db ajándékutalvány 2 személyre, 2 éjszakára szól.

Nyeremény az alábbiakat tartalmazza:

1 db deluxe franciaágyas szoba két éjszakára, két fő részére reggelivel és borvacsorával.
A borvacsora tartalmazza a szervízdíjat, egy Welcome Krisecco-t, 3 fogásos menüt borkóstolóval 4 féle Kristinus borral, pincelátogatást és körvezetést.

Az utalvány tartalmán kívül felmerülő egyéb költségek a Nyertest terhelik.

Fődíj

A Szervező fődíjként 1 (egy) darab Mercedes-Benz CLA típusú gépjárművet (Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,0 – 7,3 l/100 km; kombinált CO2 kibocsátás: 104 – 171 g/km.) sorsol ki a Játék időtartama alatt feltöltött, korábban nem nyert Kódok közül. A fődíj készpénzre nem váltható át.

A felszereltséggel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk! A szükséges illetékek (például forgalomba helyezési költség, vagyonszerzési illeték) díja Szervezőt terhelik.

 

A fődíj sorsolásának időpontja 2018. november 5. 11:30 óra. A sorsolás helye: ACG Reklámügynökség (Bp. 1027 Budapest, Henger utca 2/b). A sorsolás nem nyilvános, közjegyző jelenlétében, számítógépes programmal történik.

A kisorsolt Kód feltöltője (nyertes) a sorsolást követően három munkanapon belül e-mail-ben értesítést kap.

A nyertes Kód azután kerül fel a Játék weboldalára (www.ferrerorocher.hu), miután az adott nyertes a kód bemutatásával érvényesítette nyerési jogát.

 

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek

Részidőszaki nyeremények:

 • részidőszak: 2 db kétszemélyes vacsora a Babel Budapest étteremben, 1 db két személyre szóló hétvége a kéthelyi Kristinus Borbirtokon.
 • részidőszak: 1 db kétszemélyes vacsora a Babel Budapest étteremben, 2 db két személyre szóló hétvége a kéthelyi Kristinus Borbirtokon.
 • részidőszak: 2 db kétszemélyes vacsora a Babel Budapest étteremben, 1 db két személyre szóló hétvége a kéthelyi Kristinus Borbirtokon.
 • részidőszak: 1 db kétszemélyes vacsora a Babel Budapest étteremben, 2 db két személyre szóló hétvége a kéthelyi Kristinus Borbirtokon.

Fődíj:

 • Mercedes-Benz CLA személyautó

 

A nyereményekkel kapcsolatban a Szervező semmiféle garanciát vagy szavatosságot nem vállal, átruházza ugyanakkor a nyeremények szállítóival (Kristinus Borbirtok Kft., M15 Restaurant Kft. a részidőszaki nyeremények szállítóival és a Pappas Autó Magyarország Kft. a Fődíj szállítójával) szemben fennálló jótállási és szavatossági jogokat, amelyeket a nyertes Játékosok közvetlenül a szállítókkal szemben jogosultak érvényesíteni.

A Szervező a Fődíj sorsolás alkalmával 5 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében a jogosulatlan nyertes helyébe lépnek. A részidőszaki nyereményeknél a nyerő időponthoz a nyertes után (időben) következő legközelebbi Kódot feltöltő Játékos lép a jogosultságát elveszítő nyertes Játékos helyére.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító 3 munkanapon belül e-mailben értesíti a kisorsolt Kódot beküldő Játékosokat.

Az alábbi két feltétel teljesítése esetén válik nyertessé az adott Kódot beküldő Játékos. A nyertessé válás feltételei:

 • A kisorsolt Kódot tartalmazó eredeti csomagolás beküldése/bemutatása postai úton vagy személyesen (ACG Reklámügynökség: 1027 Budapest, Henger utca 2/b)
 • A Játékos részére megküldött weboldalon a Játékos a nyeremény átvételének módjáról visszajelzést ad (Személyes átvétel vagy Házhoz szállítás)

A Játékosnak mindkét feltételt az első értesítést követő 10 napon belül kell teljesítenie. Abban az esetben, ha bármelyik kitétel nem teljesül, a játékos elesik a nyereményétől és tartaléknyertes lép a helyébe.

A Szervező, a sorsolást követően, a kisorsolt nyertes Kódokat azt követően teszi közzé a Játék weboldalán (www.ferrerorocher.hu), miután igazolták nyogosultságukat a nyereményre.

A Szervező fenntartja a jogot a Játékos által feltöltött összes (nem csak a nyertes) Kód eredeti csomagolásának bekérésére is.

Amennyiben az e-mail kiküldés a Lebonyolító számára egyértelműen sikertelen, vagy nem érkeznek válaszok a nyertes Játékostól a 10 munkanapos határidőn belül, úgy a Lebonyolító 2 (kettő) alkalommal a Játékos által megadott elérhetőségi csatornán (e-mailben vagy telefonon hétköznap 9-17 óra között) is megkísérli elérni a nyertes Játékost. Amennyiben a megkeresés ellenére sem érkezik visszajelzés a nyertes Játékos részéről, a Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a soron következő tartaléknyertes lép, akit a Lebonyolító a 10 munkanapos határidő leteltével 48 órán belül értesít.

Az egyes részidőszakok nyereményeit a Szervező a nyertes Játékosok döntése alapján postai úton vagy személyes átadás során juttatja el a nyertes Játékos részére. Az átadás-átvétel során a nyertes Játékos, vagy meghatalmazottja, aláírásával köteles igazolni az átvételt. A meghatalmazott az aláírásán túl a nyertes Játékos által aláírt meghatalmazás eredeti példányának átadására köteles. A Fődíj átadására legkésőbb 2018. december 31-ig, a Nyertessel egyeztetett időpontban kerül sor a Pappas Auto Magyarország Kft. Budapest, XIII. kerület, Kárpát u. 21. szám alatti telephelyén, ahol a nyertes Játékos a nyereményt személyesen veheti át.

Amennyiben a nyertes Játékos nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen szabályzat szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem tudja a nyertes kódot bemutatni a 10 napos határidőn belül, stb.) úgy a nyertes Játékos elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap értesítést.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy legkésőbb az első értesítést követő 90 napon belül a nyeremény átadására sor kerüljön. A Szervező felelőssége nem állapítható meg akkor, ha a Játékos nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A megrongált vagy rosszul olvasható Kóddal a Játékos nem tud részt venni a Játékban, így utólag kizárható.

 

 

 1. Adók és közterhek:

A Szervező vállalja a nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyeremények a nyertes Játékosok által megadott címekre való postai eljuttatásának díját.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. személyes átvétel esetén az átvétel helyszínére utazás költsége, illetve személyes átvétel esetén a nyeremények elszállításának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

 

 1. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Játék weboldalán: a (www.ferrerorocher.hu).

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

 • infó e-mail cím: info@ferrerorocher.hu
 • telefonszám: +36 1 224 0540

 

 1. Személyes adatok kezelésére, személyhez fűződő jogokra és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan a beérkezett Kódok feltöltése és beküldése során rögzített adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, kódszám), illetve a nyertesek esetében a név, telefonszám és lakcím adatokat kezeli; kizárólag a Játék lebonyolítása (szerződés teljesítése) és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremények átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából.

A beérkezett adatok bizalmasak, azokat a Szervezőn kívül kizárólag a Szervező adatfeldolgozójaként eljáró Lebonyolító kezeli.

A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontaktszemély adatai:
Cégnév: Ferrero Magyarország Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
E-mail cím: info@ferrerorocher.hu
Telefon: +36 1 224 0540

Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint a következőket:

11.1) A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

A Játékos 5. pont szerinti Kód elküldésével az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) b) pontja alapján kifejezetten tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon megadott és a Szervező (vagy megbízásából a Lebonyolító) által esetleges bekért további személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, a nyeremények postázását is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező az internetes honlapján (www.ferrerorocher.hu) a Nyertesek nevét, a nyerés tényét a nyertes kódja és az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozza.

A nyereményjáték kódfeltöltése során a Játékos által első alkalommal megadott azonosító adatokat a Szervező és Lebonyolító a későbbi kódfeltöltések megkönnyítése végett a nyereményjáték teljes időtartama alatt használja. Ennek köszönhetően a Játékosnak csak első alkalommal kell megadnia adatait, a későbbiekben a rendszer a Játékost az általa megadott e-mail címe alapján azonosítja.

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§- a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg. A nyertesként ki nem sorsolt Játékosok adatait a Szervező a Játék lebonyolítását követően mielőbb, de legkésőbb 2019. január 28-áig törli.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételhez köteles valamennyi, a regisztráció során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a játékban.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként résztvevő Lebonyolítónak (ACG Reklámügynökség 1027 Budapest, Henger utca 2/b) és további adatfeldolgozóként alvállalkozóinak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg. Az adatokhoz a fődíj sorsolásnál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér kizárólag a sorsolás lebonyolításához szükséges mértékben és ideig, valamint a fődíj nyertesének adatati a fődíjat szolgáltató Pappas Autó Magyarország Kft. (1133 Budapest, Kárpát utca 21.) részére is átadásra kerülnek a fődíj átadása érdekében.

A nyeremények kiszállításával kapcsolatban a Mix Pakk Kft. (székhely: 1119 Budapest, Rátz László utca 26. I.em. 6.) számára is átadásra kerülnek a nyertesek neve, telefonszáma és lakcíme a nyeremény nyertesnek történő leszállítása érdekében.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játék weboldala kizárólag a weboldal megfelelő működéséhez feltétlenül szükséges cookie-kat (süti) használ. Részletes cookie tájékoztató a http://ferrerorocher.hu/cookiek oldalon található.

11.2) Felvétel készítése a nyereményátadásról

Amennyiben ehhez a nyertesként kisorsolt Játékos a sorsolást követően megadott külön nyilatkozatával hozzájárul, a Játékos részére történő nyereményátadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, és sor kerülhet ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték, illetve későbbi reklámpromócióhoz történő felhasználására, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjfizetés nélkül, ideértve különösen a felvétel akár magyarországi, akár külföldi szerveren történő online közzétételének korlátozástól mentes jogát, valamint bármely nyelvre történő lefordítás jogát is.

11.3) A Játékos adatkezelésekkel kapcsolatos jogai

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;
 • a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;
 • a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;
 • személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;
 • a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;
 • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti; ésközvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója az ACG Reklámügynökség.

 

 

 1. Egyebek:

A Szervező kizárja a felelősségét az esetlegesen felmerülő készlethiányokért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A nyeremények készpénzre nem átválthatóak.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt.

A hirdetésekben szereplő nyeremények képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl: számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Kód beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Kód beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus), továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A feltételek elfogadásával Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldal üzenet-, adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényében változhat, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.ferrerorocher.hu weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2018. szeptember 28.

                                                                                                                                 Szervező

Twinkle
Twinkle
Twinkle
Twinkle
Twinkle
Twinkle
Twinkle
Twinkle
Twinkle